top of page

82. Patreonavsnitt: Romerska arméns logistik

82. Patreonavsnitt: Romerska arméns logistik

Ämnen

Romarriket, Logistik, Tyskland, Italien

I vårt mest romeabooiga avsnitt hittills beskriver vi en modern armé – bara det att den var aktiv för 2 000 år sedan – genom att ta oss an romerska arméns logistik. Detta sker exklusivt för våra Patreons på nivå medeltung bandmatad kulspruta och uppåt.

Mattis betar av det hela genom att gå från den enskilde legionären, via gruppen och legionen till den operativa och strategiska logistiken; alltmedan han häpnar över att någonting av allt ovan över huvud taget fungerade under antiken. Per beskriver å sin sida hur rekrytering och utbildning fungerade, varför Mariusreformerna var en rätt ball grej och sammanfattar legionerna som bestående av ”sköna snubbar”.

Dessutom: män ”med livliga ögon”, mulor i mängder, 45 kg packning, uttrycket ”under ANTIKEN!”, konstanta reflektioner över hur modernt allt det här är, uttrycket ”för 2 000 ÅR SEDAN!”, försörjningsleder, oerhörda mängder säd, misshandlad latin, uttrycket ”depopulare”, operationer i Tyskland som understöds från Spanien och mycket mer!

Avsnittet börjar: 07:40

Avsnittskatalog

bottom of page