top of page
  • Skribentens bildPer Wallin

Krigshistoria för nybörjare - Militära vapen

Uppdaterat: 13 maj

Alla konstiga militära vapenuttryck – en guide för dig!  


Vad i hela Conrads konjakskupa betyder alla dessa underliga vapenförkortningar. En kanon är väl en kanon, eller?! Lugn, här kommer en lista där jag ska förklara vad de vanligaste vapenförkortningarna i Krigshistoriepodden betyder.  


Denna lista berör alla förkortningar och akronymer kopplade till vapensystem och liknande. För att få reda på vad mer allmänna militära chipsord betyder –typ “ÅSA”, “gå på marsch” och “SIB” klickar du HÄR.  


GRG och grg-bumpa

GRG står för “granatgevär” och syftar nästan alltid när vi använder det på granatgeväret Carl-Gustav m/48/86 (och nyare varianter). Det är det vanligaste vapnet för direktriktad understödseld (se nedan) i Försvarsmakten. Den kan skjuta flera olika typer av granater, såsom spårljuspansarspränggranat, spränggranat, rökgranat och lysgranat. Granaterna till vapnet transporteras i en slags plastbehållare som benämns “bumpor”, MEN man kan också säga “fullbumpa”: då menar man istället “en grg-granat med full drivladdning”. Granaten skjuts alltså iväg med full kraft ut ur vapnet.  

GRK

Granatkastare. Skjuter iväg en granat i en hög båge i max några kilometer. Vanligaste kalibrarna är 8 och 12 centimeter.  

Granatspruta

Lobbar många granater i snabb följd mot ett mål. Skillnaden från akan är att en akan skjuter rakare då det inte är granater man skjuter.   


Trossoldater får testa att skjuta med granatspruta mk19 i USA
Trossoldater får testa att skjuta med granatspruta Mk19 i USA (Källa: Wikimedia Commons)

Finkalibrigt

Lite lurigt, och folk är inte ense. Vissa menar att finkalibriga vapen är alla vapen med en kaliber på under 20 mm, vilket betyder typ alla eldhandvapen (vapen som skjuter kulor) som överhuvudtaget kan bäras.  

Skjuta pil

När ett stridsfordon 90 eller Stridsvagn 122 skjuter en pilprojektil, det vill säga en klump smal hårdmetall, i sanslös hastighet så säger man att man skjuter pil. Pilprojektilerna pangar man på andra stridsvagnar eller stridsfordon.  

Eldrör kontra pipa

Vi går på den smakfulla tolkningen så att det hänger ihop med “finkalibrigt” ovanför: om ett eldhandvapenvapen har en kaliber på under 20 mm har den en pipa, över det så har den ett eldrör.   

akan

Automatkanon. Har nästan alltid en kaliber på 20 mm eller över.   

ksp

Kulspruta. Förslagsvis en medeltung bandmatad sådan. 


Ksp 58 med lösplugganordning
Ksp 58 med lösplugganordning

IED

Improvised Explosive Devise, Hemmagjord bomb som kommer i många olika utföranden och storlekar. 

MBT

Main Battle Tank. Under Andra Världskriget fanns det flera kategorier av stridsvagnar baserat på storlek och tyngd men dessa ersattes sedan med en typ som anses vara den optimala mixen mellan eld och rörelse. När Mattis då beskriver Panthern som en MBT menar han att den är långt före sin tid. En MBT kan också kallas "Universal Tank".

Stridsvagn

Den moderna definitionen (enligt Wikipedia) av en stridsvagn är ett pansrat välskyddat landfordon (antingen hjul- eller bandgående) med god rörlighet både på väg och i terräng, bestyckad med en grovkalibrig (>60 mm) eldrörspjäs samt kulsprutebeväpning, som under gång, med god verkan, 360° grader runt fordonet, kan spana efter och nedkämpa både stillastående och gående markmål, oavsett skyddsnivå, med kort tidsintervall mellan upptäckt och eldgivning.  


Svenska stridsvagn 122 från ärorika Skaraborgs regemente under övning 2018
Svenska stridsvagn 122 från ärorika Skaraborgs regemente under övning 2018 (Källa: Wikimedia Commons)

Stridsfordon

Kan användas som samlingsnamn för bepansrade fordon med någon form av pangare på men används oftast för att beskriva ett pansarskyttefordon. Pansarskyttefordon (som svenska Stridsfordon 90) används för att få fram trupp genom fientligt landskap helskinnade och ska kunna ge dessa understöd via kulsprutor och akans.  

 Pansarfordon

Samlingsnamn för alla typer av fordon med pansar, som namnet antyder. Detta kan vara allt från bepansrade bilar till stridsvagn eller artilleri. 

Pansarterrängbil

Hjulgående pansarbilar som främst används för spaning och enklare stridsuppgifter då den lätta bepansringen gör bilen sårbar för fientlig grovkaliber eld. I Sverige har vi bland annat Galten och nyligen beställt Paria 6x6 bilar.  

Pansarbandvagn

PBV har sämre skydd än ett stridsfordon och oftast även sämre (läs: lägre kaliber) pangare. Den används som truppstransport men även som olika former av ledningsfordon.   

Bkan

Används så vitt jag vet bara för den unikt svenska Bandkanon 1 (får vi höra klacken!). För bandgående artilleripjäser i allmänhet skriver man bandkanon (notera gement b) alternativt självgående artilleri (vilket också kan vara pjäser som går på hjul, typ Archer).


Bkan 1C
Bkan 1C i all sin härlighet går idag att se på artillerimuseum (Källa: Wikimedia commons)

Haubitz

Grovt artilleri som kan vara självgående eller dras bakom en lastbil/traktor och kännetecknas av att de skjuter med stor utgångsvinkel vilket resulterar i att projektilen flyger högt och därmed träffar målet rakt ovanifrån vilket möjliggör att man träffar saker som gömmer sig bakom skydd. 

Eldhandvapen

Ett vapen man kan avfyra från händerna utan behov av stöd eller stativ.   

JAS

står för Jakt, Attack, Spaning och beskriver de olika uppgifter som planet ska kunna utföra. Dvs så ska de kunna jaga fiendeplan, attackera fientliga mål (som bombplan, båtar eller saker på marken) samt bedriva spaning. JAS används mig veterligen enbart i samband med just stridsflygplanet JAS 39 Gripen (får vi höra klacken!).

Raket

Likt en nyårsraket är raketer i krig väldigt enkla saker med dålig precision vilket är varför det oftast skjuts flera stycken samtidigt för att hoppas att något träffar målet.  

Robot

Kallas även för missil vilket bara en försvenskning av det engelska ordet "missile". En robot har till skillnad från en raket förmågan till banstyrning vilket innebär att man kan påverka var och hur den flyger efter att den är avfyrad. Det väldigt många sorters robotar och ännu fler användningsområden även om det vanligaste är att de ska uppsöka mål och sedan säga pang!

 

Är det något uttryck som vi missat och du undrar över? Kommentera!  

Evig ära! 

Per 

509 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page