top of page

100. Patreonavsnitt: Erlander - God of War

100. Patreonavsnitt: Erlander - God of War

Ämnen

Personporträtt, Sverige, Logistik

I vårt mest gubbnostalgiska och för den delen även mest politiska (det hör till ämnets natur) avsnitt hittills så går vi – exklusivt för våra Patreons på nivå medeltung bandmatad kulspruta och uppåt – igenom Tage ”God of War” Erlanders försvarsmaktsgärning.

En sanslöst förkyld Mattis har till avsnittet läst de relevanta delarna av FOKK-projektet samt Tage Erlanders dagböcker och beskriver utifrån detta Tage Erlanders långa tid vid makten samt hur försvarsmakten utvecklades under tiden. Per beskriver å sin sida en rad av de olika mer eller mindre märkliga figurer som fanns kring Erlander och baxnar över mängden pengar och vapen som hälldes över krigsmakten.

Dessutom: indirekta och uttryckliga frontalangrepp mot mer eller mindre alla moderna svenska partier, detsamma mot Olof Palme; försvarsutredningar, försvarsbeslut, ”neutralitet”, extremt mycket militär verksamhet under bordet, ev. ett avsnitt som faktiskt bryter ny mark om Erlander, ”några groggar” och mycket mer!

Avsnittet börjar: 07:12

Avsnittskatalog

bottom of page