top of page

101. Universal soldier (eller ”aj som fan! Jag har ont i ryggslutet!”)

101. Universal soldier (eller ”aj som fan! Jag har ont i ryggslutet!”)

Ämnen

Vapensystem, Sverige

I vårt mest m/90-färgade avsnitt hittills så går vi igenom vad det innebär att vara och verka som en modern, svensk soldat/officer inom den stolta Försvarsmakten. Märkligt nog blev det väldigt lite tatueringar, biceps och helskägg och väldigt mycket fokus på tjänstemannarollen (CLICKBAIT!).

Per ”jag pratar utifrån levd erfarenhet” Wallin inleder det hela med att prata om den moderne soldaten som en utpräglad specialist som absolut inte är som vederbörande framställs i alla jävla filmer (dvs. som en hög kompisar som travar runt och löser alla uppgifter utifrån den amorfa uppgiften ”skyttesoldat”). Mattis ”jag har dimmiga minnen från lumpen för snart 20 år sedan” Bergwall har istället gjort det enda rimliga – utgått från Riksrevisionens rapporter och två intervjuer med en episk fanjunkare och mannen bakom Instakontot Taktisk (ev. missuppfattningar och fel beror m.a.o. på Mattis och inte de intervjuade) för att beskriva Försvarsmakten som arbetsplats.

Dessutom: obarmhärtig kritik av COD:MW2, Riksrevisions-jingeln, så inte tillräckligt mycket i lön får du som GSS/K, SOG:ens sjukvårdsförmåga, Göstas insälj av en fantastisk kurs för självförverkligande, vad som blir kvar till armén när A26 fått sitt och mycket mer!

Avsnittet börjar: 7:17

Avsnittskatalog

bottom of page