top of page

175. Den senromerska armén

175. Den senromerska armén

Ämnen

Romarriket

I vårt MINST romeabooiga avsnitt hittills så går vi igenom den senromerska armén. Ordet ”dödsspiral” används med rätta.

Mattis går igenom arméns organisation; vilket typ är en uppläsning av instruktionsboken till Rome: Barbarian Invasions. Per håller sig till ganns; eller snarare till vapen och utrustning samt bjuder även på en utläggning om den militära vardagen. Avslutningsvis redovisas några av de många problem som armén stod inför.

Dessutom: misshandlad latin, otaliga Total War-referenser, inflation som ett nytt spännande problem, mutor, dödliga darts, rånade civila, och mycket mer!

Avsnittet börjar: 04:50

Avsnittskatalog

bottom of page