top of page

79. Drabantkåren

79. Drabantkåren

Ämnen

Sverige, Krigsskildringar, Vapensystem

I vårt mest offensiva avsnitt hittills kör vi ett kavallerianfall med blankt stål rakt in i den svenska krigshistoriens kanske killmysigaste förband: Karl XII:s drabantkår – ett faktiskt elitförband!

Mattis försöker hålla tillbaka pojkaktigheterna genom att fokusera på organisation och förbandskultur, men ger till slut vika för den glädje han känner inför drabanterna genom att redovisa punkten ”generell ära”. Per har å sin sida grävt ner sig i uniformer, spetsar, guldtråd och vapen; men tar även sin vana trogen chansen att orera om hästar samt varför kavalleri är häftigt.

Dessutom: galna män, elitförband, John Wick på 1700-talet, Pers orimliga jämförelser med Nazityskland, anfall över tid, meningen ”jag vet inte om hästar läser sånt”, dådkraft, klacken och en uppmaning till vår riksdag.

Avsnittet börjar: 10:28

Avsnittskatalog

bottom of page