top of page

175 1/2. Vietnamspecial: Dak To 1967

175 1/2. Vietnamspecial: Dak To 1967

Ämnen

Slag, USA, Vietnam

I vårt mest koncentrerade – och därmed, av naturliga skäl, hemska – avsnitt hittills går vi igenom slaget vid Dak To 1967. Det blir med andra ord en del som söker förklara Vietnamkrigets helhet, och eftersom delen är gräslig så … känsliga lyssnare varnas (KLV).

Per står för de övergripande delarna med taktik, vapen ORBATs och maskiner; vilket gör att hans delar kan generaliseras till resten av kriget. Mattis står för grodperspektivet bestående av 19-åringar som jagar varandra som djur under tre lager av lövverk, vilket gör hans delar till synnerligen KLV. Fredrik försvarar sin plats som Sveriges bästa klippare genom att förstärka all KLV, tonsätta det sorgliga, förhöja det roliga och en generell eftersträvan att ge alla lyssnare stresspåslag när de hör inledningen av White Rabbit.

Här finner du extramaterial till några saker vi pratar om i avsnittet: https://www.krigshistoriepodden.com/post/extramaterial-dak-to

Timestamps:
00:00:00–1:09:12: intro, det politiska läget i stort, 173. luftburna, luftburen taktik, helikoptrar och NVA:s högre organisation.

1:09:13–1:43:04: slaget vid kulle 1338 (KLV).

1:43:05–2:56:27: vapen, R&R, flygstridskrafterna, misären, ett porträtt av en NVA-soldat.

2:56:28–3:53:54: kulle 875 – 19 november 1967 (KLV), artilleriet.

3:53:55–4:26:35: kulle 875 – 20 november 1967 (KLV), sjukvården.

4:26:36–5:05:47: kulle 875 – slutet (KLV), de som inte kom hem och de som aldrig kom hem.

Avsnittskatalog

bottom of page